Pravidlá pre vstup a pobyt v saune

Vstup

 • Klientovi je vydaný čistý uterák a kľúč od skrinky v šatni, do ktorej si odkladá odev a obuv.
 • Pri vstupe do sauny má návštevník len osušku.
 • Vstup do sauny je povolený iba mužom od 18 rokov.
 • Personál sauny má právo odmietnuť vstup osobám, ktoré sa pri predchádzajúcich návštevách správali nevhodne alebo v rozpore s pravidlami.
 • Vstup do sauny je zakázaný osobám javiacim známky požitia alkoholu alebo omamných látok.
 • Vstup do sauny je zakázaný osobám, u ktorých sa môžu prejaviť kontraindikácie (viď. nižšie).
 • Návšteva sauny je na vlastné riziko a ak máte niektorý z uvedených zdravotných problémov, tak sa odporúča až po konzultácií s ošetrujúcim lekárom.

Pobyt v priestoroch

 • Vo všetkých priestoroch sauny je zakázané zhotovovať fotografie alebo akékoľvek iné audio-vizuálne záznamy.
 • V priestoroch sáun a odpočívarne na 2. podzemnom podlaží je zakázané:
  – fajčiť tabakové výrobky vrátane elektronických cigariet a obdobných zariadení
  – konzumovať akékoľvek potraviny
  – nosiť do týchto priestorov akékoľvek nápoje alebo iné tekutiny balené v sklenených obaloch.
 • Fajčenie je povolené vo vyhradených priestoroch kaviarne na 1. podzemnom podlaží.
 • V prípade nevoľnosti počas návštevy sauny ihneď vyhľadajte zamestnanca sauny.
 • Personál sauny má právo nariadiť opustenie sauny bez nároku na vrátenie vstupného pre osoby ktoré javia známky nadmerného požitia alkoholu alebo omamných látok, správajú sa nevhodne alebo porušili pravidlá.

Saunovanie

 • Do suchej sauny a do pary je zakázané vstupovať s obväzom alebo leukoplastom na ktorejkoľvek časti tela.
 • V suchej saune aj pare je prísne zakázané používať akékoľvek prchavé látky.
 • Pred vstupom do priestorov suchej alebo parnej sauny je každý návštevník povinný sa osprchovať.
 • Do suchej sauny aj pary vstupujte nahí a suchí, čím vyvoláte vyšší efekt potenia sa.
 • V suchej saune aj pare dýchajte zásadne ústami, pretože vysoká teplotaa suchý vzduch vysušujú sliznicu a môžu spôsobiť bolesti hlavy.
 • V suchej saune môžete sedieť, ak to dovoľuje množstvo návštevníkov sauny aj ležať a to len na uteráku.
 • V parnej saune aj pare môžete taktiež sedieť a ak to dovoľuje množstvo návštevníkov sauny aj ležať. V parnej saune nepoužívajte uterák.
 • V suchej saune aj pare sa správajte slušne, nerozprávajte hlasno, berte ohľad na ostatných návštevníkov.
 • Dokonalé prekrvenie organizmu sa dosiahne v priebehu 10 – 15 minút.
 • Potom sa osprchujte a opatrne ochlaďte v studenej sprche alebo vedrom, a to tak dlho, kým nemáte pocit chladu.
 • Následne relaxujte alebo len regenerujte telo a dušu mimo suchej sauny alebo pary, buď v odpočívarni, alebo v kaviarni.
 • Tento postup opakujte podľa Vašej kondície.
 • Po poslednom pobyte v suchej saune alebo pare si celé telo dôkladne opláchnite vlažnou vodou bez mydla a vyutierajte sa do sucha.
 • Navštívte odpočiváreň a zostaňte ležať asi pol hodiny.
 • Ležte uvoľnene a relaxujte, alebo využite doplnkovú službu / masáž /, čím zvýšite správny fyziologický účinok sauny.

Kontraindikácie saunovania

 • Všetky akútne ochorenia a horúčkovité stavy.
 • Plesne, infekčné, prenosné a parazitárne ochorenia kože.
 • Epilepsia.
 • Celková arteroskleróza s orgánovým poškodením.
 • Ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním, liečba kortikoidmi.
 • Rakovinové ochorenia.
 • Náchylnosť na krvácania.
 • Otvorené poranenia kože.
 • Vek nad 70 rokov, pokiaľ sa osoba doposiaľ nesaunovala.
 • Stav po srdcovom infarkte a cievnej mozgovej príhode, bez komplikácií po 3 mesiacoch ( po lekárskom vyšetrení ).
 • Všetky ochorenia srdca a ciev / kŕčové žily /.
 • Vysoký krvný tlak.
 • Akútne ochorenia dýchacích ciest.