Club Sauna Expert

Upozorňujeme návštevníkov, že sa prísne vyžaduje dodržiavanie hygienických opatrení v zmysle predpísaných opatrení v súvislosti s COVID-19.

Od pondelka, 14.9.2020 je sauna otvorená denne do 23.00 hod. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vydal toto opatrenie v nadväznosti na zhoršenie epidemiologickej situácie v súvislosti s nákazou na COVID-19 v Bratislave.

Visitors are reminded that hygiene measures are strictly required in accordance with the prescribed measures in connection with COVID-19.

From Monday, 14.9.2020, the sauna is open daily until 23.00. The Regional Office of Public Health in Bratislava issued this measure in connection with the worsening of the epidemiological situation in connection with the infection with COVID-19 in Bratislava.

Besucher werden darauf hingewiesen, dass Hygienemaßnahmen gemäß den im Zusammenhang mit COVID-19 vorgeschriebenen Maßnahmen unbedingt erforderlich sind.

Ab Montag, 14.9.2020 ist die Sauna täglich bis 23.00 Uhr geöffnet. Das Regionalbüro für öffentliche Gesundheit in Bratislava hat diese Maßnahme im Zusammenhang mit der Verschlechterung der epidemiologischen Situation im Zusammenhang mit der Infektion mit COVID-19 in Bratislava erlassen.

Se recuerda a los visitantes que las medidas de higiene son estrictamente necesarias de acuerdo con las medidas prescritas en relación con COVID-19.

A partir del lunes 14 de septiembre de 2020, la sauna abre todos los días hasta las 23:00. La Oficina Regional de Salud Pública de Bratislava emitió esta medida en relación con el empeoramiento de la situación epidemiológica en relación con la infección por COVID-19 en Bratislava.

Посетителям напоминают, что гигиенические меры строго необходимы в соответствии с предписанными мерами в связи с COVID-19.

С понедельника, 14.9.2020, сауна открыта ежедневно до 23.00. Региональное управление общественного здравоохранения в Братиславе издало эту меру в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в связи с заражением COVID-19 в Братиславе.

Informácia o hygienicko – antiepidemiologických opatreniach vrámci COVID.

Vítame vás na stránkach jedinej oficiálnej gay sauny v Bratislave. Vstup je povolený iba mužom vo veku od 18 rokov. Budeme radi, keď nás navštívite aj osobne. Urobíme všetko pre to, aby ste sa u nás cítili dobre a strávili čas príjemným relaxom.

V priestoroch sauny je prísny zákaz fotografovania !!!

História sauny sa začal písať v roku 2004. Po viac ako ročných prípravách v septembri 2005 privítala naša sauna prvých návštevníkov. Počas prevádzky sa uskutčnili rôzne zmeny. Najväčšiu zmenu sauna zažila počas kompletnej rekonštrukcie v lete 2017.

Club Sauna Expert

Za takmer 15 rokov fungovania si sauna našla svojich stálych zákazníkov. Taktiež sa teší obľube medzi zahraničnými návštevníkmi. Svojou rozlohou nepatrí medzi veľké gay sauny, aké poznáme zo svetových metropol. Napriek tomu v saune nájdete všetko, čo potrebujete ku kvalitnému relaxu. Samozrejmosťou je fínska sauna, suchá sauna, ľadová sprcha aj relaxačné priestory s možnosťou individuálneho relaxu.

Bar so širokým výberom nealkoholických nápojov, piva alebo vína vám umožní doplniť stratené tekutiny počas saunovania. Alebo si môžete len tak pri šálke dobrej kávy posedieť s priateľmi.

Club Sauna Expert

Pri vstupe každý zákazník obdrží okrem kľúča od skrinky, slúžiacej na odloženie osobných vecí aj osušku. V prípade záujmu sú zákazníkom bezplatne, za vratnú zálohu, k dispozícii prezuvky.