Akciové dni

Streda pre mladých

Každá streda je určená hlavne pre mladších návštevníkov sauny, čomu zodpovedá aj zvýhodnené vstupné pre mládež. Podmienkou je vek do 24 rokov alebo byť študentom a pri vstupe sa preukázať preukazom ISIC.


Partnerský deň

Partnerské dni sú vždy v utorok a štvrtok. V tieto dni majú páry zvýhodnené vstupné. Podmienkou je uloženie vecí do jednej skrinky.