COVID INFO

HYGIENICKO – PROTIEPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA V CELOM PRIESTORE

ZÁKAZNÍK JE POVINNÝ :

 • Pri vstupe do sauny použiť dezinfekčný prostriedok na ruky.
 • Zákazník musí prísť s ochranným ruškom na tvár. V prípade, že zákazník nemá ochranné rúška, je povinný zakúpiť si ich na recepcii sauny.
 • V prípade vyzvania sa podrobiť bezkontaktnému zmeraniu telesnej teploty. ( Pri telesnej teplote nad 37° C je zákaz vstupu ).
 • Pri príchode a odchode minimalizovať v šatni používanie lavičiek na odkladanie oblečenia a osobných vecí.
 • V celom priestore dodržiavať zvýšenú hygienu, po príchode sa osprchovať.
 • Pri kýchaní alebo kašľaní si dôkladne zakryť nos a ústa jednorazovou vreckovkou. Použitú vreckovku ihneď zahodiť do smetného koša.
 • Po vypití nápoja priniesť fľašku a použitý pohár na barový pult, nenechávať ho na stole.
 • Vo všetkých priestoroch je zakázané holiť sa, robiť si manikúru alebo pedikúru, pľuvať a smrkať na zem – (sprchy).
 • Na toaletách udržiavať čistotu.
 • Vo všetkých priestoroch sauny je pripravená dezinfekcia v rozprašovačoch na individuálne dezinfikovanie plôch a povrchov. (Nie na ruky a telo).
 • do odvolania sú v zmysle platných hygienických opatrení naked nedele zrušené.

Zákazník zaplatením vstupného a vstupom do sauny súhlasí s dodržiavaním uvedených opatrení.

Ak personál sauny zistí porušenie týchto opatrení, zákazník bude ihneď z Club sauny Expert vykázaný a to bez nároku na vrátenie vstupného.