Akciové dni

Streda pre mladých

Každá streda je určená hlavne pre mladších návštevníkou sauny, čomu zodpovedá aj zvýhodnené vstupné pre mládež. Podmienkou je vek do 24 rokov alebo byť študentom a pri vstupe sa preukázať preukazom ISIC.


Partnerský deň

Partnerské dni sú vždy v utorok a štvrtok. V tieto dni majú páry zvýhodnené vstupné. Podmienkou je uloženie vecí do jednej skrinky.


Naturistické nedele

Naturistické nedele sa organizujú vždy v párnom kalendárnom týždni.

Termíny na rok 2018:

december – 2., 16., 30.

Termíny na rok 2019:

január – 13., 27.
február – 10., 24.
marec – 10., 24.
apríl – 7., 21.
máj – 5., 19.
jún – 2., 16., 30.
júl – 14., 28.
august – 11., 25.
september – 8., 22.
október – 6., 20.
november – 3., 17.
december – 1., 15., 29.

Pravidlá pre pobyt počas naturistických nediel:
– každý návštevník pri príchode obdrží uterák
– uterák slúži len na utretie sa po použití sprchy
– taktiež je možné použiť uterák aj ako pdsedák v suchej saune
– vo všetkých priestoroch sauny vrátane baru sa návštevníci pohybujú nahí – nie je možné použiť uterák ako prikrývku ani v suchej saune, ani na bare, ani v relaxačnej zóne

Prosíme Vás o dodržiavanie týchto pravidiel, veď kvôli tomu ste na túto akciu prišli.