Akciové dni

Streda pre mladých

Každá streda je určená hlavne pre mladších návštevníkov sauny, čomu zodpovedá aj zvýhodnené vstupné pre mládež. Podmienkou je vek do 24 rokov alebo byť študentom a pri vstupe sa preukázať preukazom ISIC.


Partnerský deň

Partnerské dni sú vždy v utorok a štvrtok. V tieto dni majú páry zvýhodnené vstupné. Podmienkou je uloženie vecí do jednej skrinky.


Naturistické nedele

Naturistické nedele sa organizujú vždy v párnom kalendárnom týždni.

Termíny na rok 2020:

január – 12., 26.
február – 9., 23.
marec – 8., 22.
apríl – 5.,19.
máj – 3., 17., 31.
jún –
júl –
august –
september –
október – 4., 18.
november – 1., 15., 29.
december – 13., 27.

Pravidlá pre pobyt počas naturistických nediel:
– každý návštevník pri príchode obdrží uterák
– uterák slúži len na utretie sa po použití sprchy
– taktiež je možné použiť uterák aj ako pdsedák v suchej saune
– vo všetkých priestoroch sauny vrátane baru sa návštevníci pohybujú nahí – nie je možné použiť uterák ako prikrývku ani v suchej saune, ani na bare, ani v relaxačnej zóne

Prosíme Vás o dodržiavanie týchto pravidiel, veď kvôli tomu ste na túto akciu prišli.